News

ေခါင္းေဆးကြၽန္း(သို)မဏိေဇာတကြၽန္း ဘာေၾကာင့္ ျမစ္ေရမျမဳပ္သလဲ

ေခါင္းေဆးကြၽန္း(သို)မဏိေဇာတကြၽန္း
ဘာေၾကာင့္ ျမစ္ေရမျမဳပ္သလဲ
***************************
ေခါင္းေဆးကြၽန္း
°°°°°°°°°°°°°
ျမတ္စြာဘုရား႐ွင္ ဟသၤာမင္းဘဝမွာ
ဟသၤာကိုးေသာင္း ျခံရံၿပီး ဟိမဝႏာၱေတာကေန
အေ႐ွ႕ဘက္ကို အစာ႐ွာ ထြက္ၾကတယ္ေျမးရဲ႕။

အ့ဲဒီတုန္းက ေမာ္လၿမိဳင္တဝိုက္ ေတာေတြေတာင္ေတြ
အကုန္လုံး ေရျပင္ႀကီးေပါ့။
တစ္ေန႔ေတာ့ ဟသၤားကိုးေသာင္း ေရျပင္ေပၚအျဖတ္မွာ
မိုးႀကီးေလႀကီး က်လာပါေလေရာ။

မိုးေၾကာင့္ ငွက္ေတြ အေတာင္စိုၿပီး
ေရထဲျပဳတ္က်မယ့္ ေဘးကိုျမင္ေတာ့ ဘုရားေလာင္း
ဟသၤာမင္းက သစၥာဆိုျပီး တိုင္တည္တယ္။

ေတာမွာ က်န္ခ့ဲတ့ဲအေဆြအမ်ိဳး မိဘဘိုးဘြား
အိုမင္းမစြမ္း ဟသၤာအေပါင္းန႔ဲ အရြယ္မေရာက္ေသးတ့ဲ
ငွက္ငယ္ေလးေတြ ရွင္သန္ရပ္တည္ဖို့ အစာ႐ွာပါတယ္။

ဤသစၥာစကားမွန္ကန္ခ့ဲပါက ေဘးအႏၱရာယ္က ကင္း
လြတ္ပါေစေပါ့။ ဟသၤာမင္းရဲ႕သစၥာစကားေၾကာင့္ သိၾကား
မင္းက မဏိေဇာတပတၱျမားကို ေရျပင္ေပၚပစ္ခ်ေပးၿပီး
ကြၽန္းျဖစ္ေစခ့ဲတယ္ေလ။

ေ႐ွးကဒီကြၽန္းကို
” မဏိေဇာတကြၽန္း ”လို႔ ေခၚၾကတယ္။
နဂါးမင္းကလည္း သူ႔ကိုယ္ေငြ႔ေတြလႊတ္ၿပီး ဟသၤာငွက္ေတြရဲ႕ေတာင္ပံကိုေျခာက္ေသြ႔ေအာင္ကူညီခ့ဲတာေပါ့။
အခုထိကြၽန္းေပၚမွာ နဂါးပြက္စမ္းေတြ ရိွေနေသးတယ္လို႔
ဆိုပါတယ္​ …
———–
ဘီလူးကြၽန္း
°°°°°°°°°
သထုံျပည္မွာ ေသာင္းက်န္းေနတ့ဲ ဘီလူးေတြကို
႐ွင္အရဟံမေထရ္ျမတ္က မႏုႆီဟ ျခေသၤ့လူသားန႔ဲ
ဆုံးမႏိွပ္ကြပ္ေတာ့ ဘီလူးေတြေျပးလာၿပီး ဒီကြၽန္းမွာ
ေနၾကလို႔ ဘီလူးက်ြန္းလို႔​ေ​ခၚဆိုတယ္

ေခါင္းေဆးကြၽန္း ၊ နတ္ေရတြင္း နွင့္ ေရွးဘုရင္မ်ား
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
ေခါင္းေဆးကြၽန္းသည္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ႏွင့္ မုတၱမအၾကား –
* သံလြင္ျမစ္
* အထၳရံျမစ္
* ဂ်ဳိင္းျမစ္
* ဒံုသမိျမစ္
* ေဟာင္သေရာျမစ္ (စႏၵေရာျမစ္)
စသည့္ ျမစ္ ၅ ခုတို႔စီးဝင္ေပါင္းစံုရာ သို႔မဟုတ္
သံလြင္ အထၳရံ ဂ်ဳိင္း ဒံုသမိ ျမစ္ ၄ စင္း မွ ပင္လယ္သို႔
စီးဝင္ ေပါင္းဆံုရာ ျမစ္ ၅ ပြင့္ဆိုင္တြင္ တည္ရွိေသာ
ကြ်န္းတစ္ကြ်န္းျဖစ္သည္။

ေခါင္းေဆးကြ်န္းကို ေရွးအခါက –
* ေအာင္ေျမကြ်န္း
* ပတၱျမားကြ်န္း
* ရတနာကြ်န္း
* ျမစ္ဦးခိုက္ကြ်န္း
* ပေဒသာကြ်န္း
* အဗႏၶရကြ်န္း
* ေငြယားကြ်န္း
* သိုက္ေပါင္းစံုကြ်န္း
* သႀကၤန္ကြ်န္း
* ပြန္စလိုင္
* ေခါင္းေဆးကြ်န္း
* က်ီးကြ်န္း (crow island)
ဟူ၍ အမည္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ေခၚခဲ႔ၾကသည္။

ေရွးအခါက မြန္ဘုရင္အဆက္ဆက္သည္ ေခါင္းေဆးကြ်န္း အေနာက္ေနာင္အရပ္ စေနေထာင့္ရွိ နတ္ေရတြင္းမွ ေရျဖင့္
နန္းတက္ဘိသိတ္မဂၤလာျပဳျခင္း ရန္အေပါင္းကို ေအာင္
ျမင္ရန္ ဦးေခါင္းေဆးမဂၤလာျပဳျခင္း ဘုန္းတန္ခိုးတက္ေစရန္ ဦးေခါင္းေဆးမဂၤလာ ျပဳျခင္း မ်ားကိုေဆာင္ရြက္ခဲ႔ၾကသည္။

မြန္ဘုရင္မ်ားသာမက ျမန္မာဘုရင္ ယိုးဒယားဘုရင္
ခမာဘုရင္မ်ားသည္လည္း ဤေခါင္းေဆးကြ်န္း
နတ္ေရတြင္းမွေရျဖင့္ ဦးေခါင္းေဆးမဂၤလာျပဳခဲ႔ၾကသည္။

အေနာ္ရထာမင္းသည္ သထံုျပည္ကို လာေရာက္တိုက္
ခိုက္စဥ္က ၿမိဳ႕ကို သိမ္းယူနိုင္စြမ္း မရွိခဲ႔ေပ။ ရာဇသႀကၤန္
မတ္၏ အႀကံေပးခ်က္အရ ပြန္စလိုင္ရွိနတ္ေရတြင္းမွ
ေရကို ေဆာင္ယူေစ၍ ဦးေခါင္းေဆး ၿပီးမွသာလွ်င္
သထံုၿမိဳ႕ရွိ ၾကက္မတစ္ဝပ္စာ လြတ္ေနေသာ ေနရာရွိ
ေၾကာင္းသိရၿပီး ၿမိဳ႕ကိုသိမ္းယူနိုင္ခဲ႔သည္။

ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၄၆၁ ခုနွစ္တြင္ အေလာင္းစည္သူမင္း
သည္ ပြန္စလိုင္ သို႔ေရာက္လာကာ ဦးေခါင္းေဆးမဂၤလာျပဳခဲ႔သည္။

သကၠရာဇ္ ၇၄၀ တြင္ မြန္ဘုရင္ ရာဇဓိရာဇ္ သည္
ပြန္စလိုင္နတ္ေရတြင္းေရျဖင့္ ေခါင္းေဆးဘိသိတ္မဂၤလာျပဳခဲ႔သည္။

ရာဇဓိရာဇ္မင္းသည္သားေတာ္ေဗာေလာက်န္ေဒါမွ
ေထာင္ထားျခားနားမည္ကိုစိုးရိမ္သျဖင့္ အဲေကာင္းဗိန္
ကို သားေတာ္အားကြပ္မ်က္ရန္ ေစလႊတ္လိုက္သည္။
ေဗာေလာက်န္ေဒါသည္ ေရႊေမာေဓာေစတီ၌မိမိ၏
လက္ဝတ္ရတနာမ်ားလွဴဒါန္းၿပီးခမည္းေတာ္အား
မသင့္ေသာအႀကံ မျပဳခဲ႔ပါက ေသလြန္ၿပီးေနာက္
ျမန္မာတို႔ဝယ္ ဝင္စားၿပီး ဟံသာဝတီကို အနိုင္ရပါ
ေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းခဲ႔သည္။
ထို႔ေနာက္ ဖံုမသိန္ ၃ က်ပ္သားကို သံပုရာနွင့္ ေရာ
ေသာက္ကာသတ္ေသခဲ႔သည္။ ရာဇဓိရာဇ္လည္း
ေရႊေမာေဓာေစတီေတာ္ကို ထီးေတာ္မွေျခရင္းအထိ
ေရႊခ်ကာ သံဃာေတာ္မ်ားကိုဆြမ္းကပ္ၿပီး ဘယ္ရန္သူမွ
ကြ်န္ုပ္အားစစ္ျပဳ၍မတိုက္ခိုက္နိုင္ေစရန္ ျပန္လည္ဆု
ေတာင္းခဲ႔သည္။

အင္းဝဘုရင္ မင္းေဆြ၏ မိဖုရားရွင္မိေနာက္ေခၚမိယာ
ေနွာင္ သည္ ကိုယ္ဝန္ရွိလာေသာအခါ ဒလသရက္သီး
မုတၱမေျမသင္းခဲ ႏွင့္ ပြန္စလိုင္နတ္ေရတြင္းေရ ကိုခ်ဥ္ခ်င္းတပ္သျဖင့္ လက္ေဆာင္ပ႑ာနွင့္တကြ လႊတ္၍ေတာင္း
ေစသည္။

ရာဇဓိရာဇ္လည္း အင္းဝဘုရင္ေတာင္းဆိုေသာ အရာမ်ား မေပးဘဲ အျခားေသာ ေဒသမ်ားမွ သာရွာေဖြေပးလိုက္
ေၾကာင္း မြန္ရာဇဝင္မ်ားတြင္ေတြ႔ရသည္။

သကၠရာဇ္ ၈၁၆ ခနွစ္တြင္ မြန္ဘုရင္မႀကီး ရွင္ေစာပုသည္
လည္း ပြန္စလိုင္နတ္ေရတြင္း မွေရကို မၾကာခဏ ေဆာင္
ေစၿပီး မဂၤလာယူဖြယ္ အခမ္းအနားမ်ား နွင့္ ဦးေခါင္းေဆး
ရာတြင္ အသံုးျပဳခဲ႔သည္။

ဘုရင္မႀကီးရွင္ေစာပုသည္ က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕ ဘုရားႀကီးကို လာေရာက္ျပဳျပင္ တည္ထားစဥ္က လက္ေအာက္ခံၿမိဳ႕
ျဖစ္ေသာ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိစဥ္ က်ဳိက္သလႅံေစတီ
ေတာ္ အစရွိေသာဘုရားမ်ားကိုလွည့္လည္ဖူးေမွ်ာ္ၿပီး
ပြန္စလိုင္သို႔သြားကာ ဦးေဆာင္ေဆးမဂၤလာျပဳခဲ႔ေပမည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပြန္စလိုင္ နတ္ေရတြင္းမွေရကို ေဆာင္ယူ
ေစၿပီး ဟံသာဝတီတြင္ ေခါင္းေဆးေလ႔ ရွိေၾကာင္းသိရ
သည္။

ဓမၼေစတီမင္းႀကီးသည္လည္း ပြန္စလိုင္သို႔ လာေရာက္ကာ နတ္ေရတြင္းေရျဖင့္ ေခါင္းေဆးခဲ႔သည္။

သကၠရာဇ္ ၉၇၆ ခု တြင္ အေနာက္ဘက္လြန္မင္းသည္
ငဇင္ကာ ေခၚ ဒီဗရစ္တို၏ သန္လ်င္ကို ေအာင္ေတာ္မူၿပီး
ေနာက္ မုတၱမစား ဗညားဒလ သည္ ေမာ္လၿမိဳင္အပါအဝင္ အရံၿမိဳ႕ ၃၂ ၿမိဳ႕မွ ၿမိဳ႕စားနယ္စားမ်ားနွင့္အတူ လက္ေဆာင္
ပ႑ာ မ်ားပါ ယူေဆာင္၍အေနာက္ဘက္လြန္မင္းထံ
ခိုဝင္၏။

အနာက္ဘက္လြန္မင္းသည္ ပြန္စလိုင္တြင္ ေရသဘင္ပြဲ
က်င္းပ သႀကၤန္ေတာ္ေခၚကာ ေခါင္းေဆးမဂၤလာျပဳၿပီး
ေနာက္ စစ္နွစ္ေၾကာင္းခ်ီကာ ထားဝယ္ တနသၤာရီ သာမက သုဝန္ခေလာက္ ေသာကၠတဲ ကမန္ပိုက္ ထိေအာင္သိမ္း
ယူနိုင္ခဲ႔သည္။

မင္းရဲဒိဗၺ ဧခ်င္းတြင္
” … …ေရႊစက္ရိပ္နိႈက္ ဦးေခါင္းဆိုက္၏
မကိုက္ထြတ္ထား မဖုရားလည္း
ဗညားဓမၼရာဇာ မည္သာတထပ္
ျဖဴလွပ္ထီးနန္း က်ယ္ဝန္းမြန္းရ မုတၱမကို
တကြနတ္ရွင္ ေပးၿပီးက်င္မွ ဆင္ကစသည္
ေျပာစည္အုပ္ၾကက္ အေရွ႕ဘက္သို႔
ေရႊစက္ေျပာင္ဝင္း ထိန္ထိန္လင္းမွ်င္
ျမစ္မင္းယွဥ္ၿပိဳင္ ပြန္စလိုင္ဟု ငါးဆိုင္ဆံုက်
ပင္လယ္ဝကို ဘဝေရွးလြန္ က်မ္းဂန္တြင္ပင္
ၾကားမထင္တည့္ မ်ားျဖင့္လႊံ႕ေက်ာ္
ႀကီးဘုန္းေတာ္ေၾကာင့္ မေျမာ္ဘူးေလ
ေျမာ္ရေပရွင့္ ကိုးေထြမ်က္ရွင္ ျခယ္မႊန္းဆင္သား
ေရႊစင္ေပါက္လွ ယည္နတ္သထက္ နရဖုန္းထူ
စီးေတာ္မူ၍ ေနကူေယာင္ျမဴး ေဖာင္နွင့္ကူး၍
ပ်ံ႕ပ်ဴးမင္းလိုက္ ေရႏႈိက္သဘင္ စံပယ္ရႊင္မွ
စစ္လ်င္နွစ္ေၾကာင္း ေထာင္းေထာင္းဒဝယ္
အလြယ္သိမ္းယူ … … … ” ဟုေရးသားထားသည္ကိုေတြ႔ရသည္။

သကၠရာဇ္ ၁၁၁၈ တြင္ အေလာင္းမင္းတရားသည္ သန္လ်င္ ကို တိုက္ခိုက္ရာ မေအာင္ျမင္သျဖင့္ ပြန္စလိုင္ေရျဖင့္ ေခါင္းေဆးၿပီးမွသာလွ်င္ အလိုျပည့္ေတာ္မူသည္။

သကၠရာဇ္ ၁၃၀၁ ခုနွစ္တြင္ မႏၲေလးေတာင္ရေသ႔ႀကီးဦးခႏၶီ သည္ သူ၏ေကာင္းမႈျဖစ္ေသာ လြန္ခဲ႔ေသာ ၃ နွစ္ခန္႔က တည္ထားခဲ႔သည့္ ေမာ္လၿမိဳင္ ေတာင္ရိုးတန္းရွိ ဦးခႏၶီမဟာျမတ္မုနိရုပ္ပုြါးေတာ္ကို လာေရာက္ ဖူးေျမာ္ရင္းေခါင္းေဆးကြ်န္း နတ္ေရတြင္းတြင္ ဦးေခါင္းေဆးခဲ႔သည္။

ယခုထက္တိုင္လည္း ေခါင္းေဆးကြ်န္းသို႔ လာေရာက္သူမ်ားသည္ နတ္ေရတြင္းမွေရကို ေဆာင္ယူကာ ေခါင္းေဆးေလ႔ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ကိုးကား
-ရာဇာဓိရာဇ္ အေရးေတာ္ပံုက်မ္း (ဗညားဒလ)
-တြင္းသင္းရာဇဝင္(တြင္းသင္းတိုက္ဝန္ဦးထြန္းညိဳ)
-မင္းရဲဒိဗၺဧခ်င္း
-ကိုယ္ပိုင္မွတ္စု

#Credit; Kyaw Myo Oo

– KT –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *